Verdiepingslessen HBO

De verdiepingslessen kunnen vervolgens ingezet worden naar eigen inzicht en gaan dieper in op bepaalde elementen van energietransitie, zoals duurzame energietechnologie of scenarioplanning.

Elke les bestaat uit een opdracht en een achtergrondverhaal. Bijgevoegd zijn docentenhandleidingen en powerpointpresentaties die zonder veel voorbereiding te gebruiken zijn. Hieronder volgt een korte beschrijving voor elke les.

Backcasting

Deze verdiepingsles is bedoeld om de studenten kennis te laten maken met backcasting: het terugkijken vanuit een gewenste toekomst naar het heden om te inventariseren welke stappen nodig zijn om deze toekomst te realiseren. Door een backcasting uit te voeren met het eerder gemaakte model leren de studenten de mogelijkheden en moeilijkheden begrijpen die horen bij energietransitie en tevens op een creatieve manier te discussiëren over mogelijke oplossingen.

De rol van innovatie

Nadat de studenten in de basislessen een eigen scenario hebben gebouwd gaan ze in deze verdiepingsles kijken naar de mogelijke rol van innovatie op de mogelijke toekomst die de studenten gemaakt hebben. De belangrijkste reden voor deze verdiepingsopdracht is dat het Energietransitiemodel uitgaat van bestaande technologie en men in veel gevallen op technologisch vlak dus uitgaat van een ‘worst-case scenario’. Gezien de grote technologische veranderingen die er de afgelopen jaren zijn geweest is het waarschijnlijk dat er ook in de toekomst nog veel gaat veranderen. Deze les gaat over het ontdekken wat de rol van deze innovaties zou kunnen zijn.

Radicale innovatie

Deze verdiepingsles is bedoeld om de studenten kennis te geven omtrent enkele voorbeelden van radicale innovatie en de mogelijke invloed die deze innovaties hebben op het energiesysteem en energietransitie. Radicale innovaties kunnen de vorm hebben van geheel nieuwe technologie, een geheel nieuw proces of nieuwe service, soms in combinatie.

Scenarioplanning

Conceptversie: deze les is nog niet volledig uitontwikkeld

Deze verdiepingsles is bedoeld om de studenten bekend te maken met scenarioplanning en scenario’s te gebruiken om hun eigen strategieën te testen. De studenten leren hoe en waarom scenarioplanning wordt gebruikt in het bedrijfsleven, bij organisaties en bij overheden om beleid en strategieën te verbeteren. Ook leren de studenten hoe ze enkele bruikbare scenario’s kunnen opstellen en wat de invloed kan zijn van belangrijke maar moeilijk voorspelbare variabelen op de energietransitie.

Technische focus op windenergie

Deze verdiepingsles met technische en economische onderwerpen is gebaseerd op windenergie en bevat 5 hoofdonderwerpen:

  • Introductie windtechnologie,
  • Rekenen aan windturbines,
  • Jaaropbrengst bepalen,
  • De windmarkt,
  • Eigenschappen van de wind.

Vormen van duurzame energie

Een reden voor deze verdiepingsopdracht is dat studenten zelf aan het werk gaan met kengetallen en zich op die manier bewust worden van (on)mogelijkheden en kansen van duurzame energie. Verder leren ze op deze manier zich een oordeel te vormen over de duurzaamheid van die vormen van energie: bijdrage aan de energievoorziening in kWh MJ of PJ, kosten per eenheid energie (€ per kWh), ruimtebeslag en andere criteria.

Downloads

Verdiepingsles Backcasting (ZIP, 283 KB)

Verdiepingsles De Rol van Innovatie (ZIP, 30 MB)

Verdiepingsles Radicale innovatie (ZIP, 698 KB)

Verdiepingsles Scenario planning (ZIP, 493 KB)

Verdiepingsles Technische Focus op Windenergie (ZIP, 20 MB)

Verdiepingsles Vormen van duurzame energie (ZIP, 836 KB)

Colofon (PDF)

Zie ook de basislessen