De energietransitie versimpeld

Wat betekent een omslag naar groen(ere) energie?

Op welke manieren kan je energie opwekken en wat zijn de implicaties van deze technieken?

Belangrijke en interessante vragen, zowel voor basisschoolleerlingen als voor universitaire studenten. Quintel biedt gratis lespakketten aan, gebaseerd op de meest toegankelijke en transparante energie-rekenmachine van Nederland: het Energietransitiemodel.

Basisschool

De Energy Game van het Energietransitiemodel wordt regelmatig gebruikt door leerlingen van alle niveaus en zelfs in de bovenbouw van de basisschool.
LEES VERDER ⤍

HAVO/VWO

Op het voorgezet onderwijs kunnen leerlingen op allerlei manieren met het thema energie aan de slag. Alle onderstaande onderwijsmaterialen en projecten maken gebruik van het Energietransitiemodel. De programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met of door professionals in het onderwijs.
BEKIJK HET LESMATERIAAL ⤍

MBO

Voor het MBO hebben wij een speciale module ontwikkeld over warmte en isolatie. Docenten kunnen deze module zelfstandig inzetten. Studenten kunnen daarnaast aan de slag met de light versies van het Energietransitiemodel. Hieronder vindt u meer informatie over deze mogelijkheden.
LEES MEER ⤍

HBO

Het Energietransitiemodel wordt in het HBO al veelvuldig gebruikt omdat het ruime mogelijkheden biedt voor gebruik tijdens een projectweek, als onderdeel van een minor of als onderdeel van een oriënterend of gespecialiseerd vak. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden met het Energietransitiemodel in het HBO en de hogescholen die reeds gebruik maken van het Energietransitiemodel.
BEKIJK HET LESMATERIAAL ⤍

WO

Het Energietransitiemodel wordt in het WO veelvuldig gebruikt. Universitair docenten en onderzoekers zijn vrij om het Energietransitiemodel voor diverse doeleinden te gebruiken, dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een opdracht voor studenten of voor eigen onderzoek. Hierbij biedt niet alleen de interface van het Energietransitiemodel veel mogelijkheden, maar ook alles wat zich achter het Energietransitiemodel afspeelt. Wij geven daarnaast op regelmatige basis gastcolleges en bieden stageplekken voor studenten, daarover vindt u hieronder meer informatie.
MEER INFORMATIE ⤍

Post academisch onderwijs

In het post-academisch onderwijs organiseert Quintel voornamelijk workshops met het Energietransitiemodel.
LEES VERDER ⤍