Op het post-academisch onderwijs organiseren wij diverse bijeenkomsten en verzorgen wij workshops.

Quintel levert met het Energietransitiemodel op regelmatige basis een kleine bijdrage aan de International Gas Value Chain curus van het Energy Delta Institute. Voor meer informatie over dit programma, kijk op de website van het Energy Delta Institute.