GasTerra heeft in samenwerking met Joris Putman een onderwijsmodule ontwikkeld speciaal voor deze doelgroep. De onderwijsmodule is onder andere bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool en is te vinden op de website van Green Dream Productions.

Recent hebben wij met GasTerra een proef uitgevoerd op twee basisscholen met de Energy Game van het Energietransitiemodel. Hieruit zijn een aantal nuttige aanbevelingen gekomen die in de toekomst wellicht zullen leiden tot een interessant lesaanbod voor het basisonderwijs.

Energy Game

In de Energy Game kunnen leerlingen experimenteren met vraag en aanbod van elektriciteit. Als ik iedereen elektrisch laat rijden, hebben we dan nog wel voldoende energie? Door een aantal simpele schuifjes te verplaatsen kan je meer, of minder windmolens inzetten; meer of minder huizen isoleren. Door middel van een puntenscore merk je hoe goed je het doet. De Energy Game heeft twee verschillende versies: eentje voor 'het huis' en eentje voor 'het land'.
SPEEL DE ENERGY GAME ⤍