GasTerra en Quintel werken al jaren samen aan de ontwikkeling van het Energietransitiemodel. Eén van de belangrijke speerpunten in deze samenwerking is het geven van onderwijs op het gebied van energie. Het doel is om ervoor te zorgen dat de volgende generatie beleidsmakers, managers, professionals en vakspecialisten de kennis en het inzicht hebben om de juiste beslissingen te nemen over onze energietoekomst. GasTerra en Quintel zijn van mening dat iedereen in Nederland een bepaalde basiskennis over het energiesysteem moet hebben en de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan.

In het kader van het samenwerkingsverband tussen GasTerra en Quintel is door Blauw Research een nulmeting gedaan om van leerlingen, studenten en mensen in het algemeen hun kennis over energie te inventariseren. Uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen en studenten over het algemeen weinig weten over energie, maar wel veel interesse hebben in het onderwerp.

Op deze site vindt u alle informatie over de onderwijsactiviteiten die GasTerra en Quintel samen ontwikkeld hebben of aan het ontwikkelen zijn.

Partners

GasTerra en Quintel werken samen aan het onderwijsmateriaal met een groot aantal partners. Voor een overzicht van alle partners waarmee wij samenwerken kunt u terecht op de Partnerpagina van het Energietransitiemodel.

Het Kenniscentrum Bèta Techniek is een zelfstandige stichting met focus op het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt. Quintel werkt samen met het Kenniscentrum om onderwijsmateriaal te verspreiden in de regio Arnhem.

Contact

Wij komen graag met u in contact. Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten!

U kunt contact opnemen met:

Alexander Wirtz
Telefoon: 06 1297 9523
E-mail: onderwijs@quintel.com