Post-academisch onderwijs

Op het post-academisch onderwijs organiseren wij diverse bijeenkomsten en verzorgen wij workshops.

Op de Energy Mini MBA van de Business Universiteit Nyenrode verzorgen wij bijeenkomsten met als thema energietransitie. Meer informatie over de Mini MBA vindt u op de site van Nyenrode.

Quintel levert met het Energietransitiemodel op regelmatige basis een kleine bijdrage aan de International Gas Value Chain curus van het Energy Delta Institute. Voor meer informatie over dit programma, kijk op de website van het Energy Delta Institute.

In 2015 hebben we bij de Alumni-bijeenkomst van het Fellowship on Energy Programme (FEP), georganiseerd door het Energy Delta Institute en de European School of Management and Technology (ESMT), een workshop verzorgd rondom het thema energietransitie. Voor meer informatie over het programma, kijk op de website van het Energy Delta Institute.