The Energy Game bij de Jet-Net Career Days

“Zetten we nog een elektrische auto in?” vraagt één van de deelnemers van Quintel’s The Energy Game tijdens de Jet-Net Career Days in IJmuiden. De Career Days zijn door Jet-Net georganiseerd voor leerlingen van 4 en 5 HAVO/VWO met een interesse in techniek waarbij ze kennis konden maken met verschillende vakgebieden in de technische sector.

Quintel heeft twee dagen met de 3-D variant van The Energy Game op de Jet-Net Career Days gestaan. Meer dan 300 leerlingen hebben in die twee dagen het spel kunnen spelen. De leerlingen moesten in teams samenwerken om een zo hoog mogelijke score te behalen. Hoe? Door het energiesysteem van Nederland op orde te brengen en daarbij rekening te houden met vraag- en aanbodbalans, CO2-uitstoot, kosten en percentage hernieuwbare energie en betrouwbaarheid. Dat vergt dus een flink staaltje systeemdenken, maar met wat begeleiding kwamen de leerlingen een heel eind. We hopen natuurlijk dat de deelnemers zowel kennis hebben opgedaan van het energiesysteem als dat hun interesse is opgewekt in het onderwerp energie. Er zijn voor technisch geschoolde mensen namelijk nog genoeg uitdagingen op het gebied van energie!

Wil je zelf met het digitale spel aan de slag? Kijk dan hier.

Docententrainingen uitgelicht

Op het Vossius Gymnasium in Amsterdam heeft Quintel een docententraining gegeven aan enthousiaste aardrijkskundedocenten van verschillende Amsterdamse middelbare scholen.

Aardrijkskundedocent Jeroen Rijlaarsdam van het Vossius Gymnasium over onze training:

“Na een interessante introductie over het ontstaan van deze online module (kant-en-klaar lesmateriaal voor docenten die lesgeven in klas 3 havo/vwo), was er de gelegenheid om zelf aan de slag te gaan. Als snel bleek hoe complex het energievraagstuk is: alles hangt met elkaar samen. Het interessante is dat juist het lesmateriaal, dat gemaakt is door aardrijkskundedocenten, je stap-voor-stap door al die complexe factoren heen leidt. Er is afgesproken dat alle docenten er in de klas mee aan de slag gaan, en dat er aan het einde van dit schooljaar een evaluatie komt. Kortom, een bijzonder inspirerende bijeenkomst met direct toepasbaar lesmateriaal, dat aansluit bij het moderne onderwijs van nu: het denken in scenario’s, analyse van het energie- en klimaatvraagstuk en een gebruiksvriendelijke toepassing van ict.”

Wilt u ook een training zonder kosten én op locatie? Neem dan graag contact met ons op!

ETM in de VO-Wijzer

De VO-Wijzer heeft onlangs op hun website een selectie gemaakt van drie lespakketten over duurzaamheid. Onze Lessenserie Energietransitie wordt daarin als één van de drie lespakketten genoemd! Ook de Jouw Energie van Morgen Truck staat in deze lijst, waarin eveneens het Energietransitiemodel een onderdeel van is.

De VO-Wijzer schrijft daarbij: “Met de opwarming van de aarde is duurzaamheid een thema dat in de toekomst van groot belang zal zijn. Vooral voor de jongeren van nu zal dit thema in de toekomst steeds relevanter worden en daarom is het van belang hier in het onderwijs voldoende aandacht aan te besteden.”

Bekijk de volledige post van de VO-Wijzer hier.

Aan de slag met het Spaanse Energietransitiemodel

Het Amsterdamse Vossius Gymnasium had afgelopen januari een mooi programma gemaakt voor Spaanse uitwisselingsleerlingen uit Barcelona. Een les met het ETM, verzorgd door Quintel, was een onderdeel van dit programma. De leerlingen zijn aan de hand van vertaalde opdrachten uit de lessenserie energietransitie aan de slag gegaan met de Spaanse versie van het ETM.

In tweetallen zijn de leerlingen druk bezig geweest vragen te beantwoorden als: hoe ziet het energiesysteem eruit als er in het jaar 2050 alleen elektrisch wordt gereden? Of, wat is de huidige grootste energiebron, en waar licht de grootste energievraag? Het model liet bijvoorbeeld zien dat een groot aandeel van het Spaanse energieaanbod uit kernenergie bestaat.

De nieuwe inzichten waren een mooie aanleiding om plenair kort te discussiëren over het huidige en toekomstige energiesysteem en zo de les af te sluiten. Een erg leuke en leerzame les volgens de leerlingen!

Met het ETM door Nederland

Heeft u ons al gezien? De afgelopen weken was Quintel bij diverse (voortgezet) onderwijs conferenties te vinden. Zo waren wij bij de KNAG dag in Almere, de ontwerp- en ontdekconferentie in Eindhoven en de WND conferentie in Noordwijkerhout. Met veel plezier hebben wij vele enthousiaste docenten gesproken bij onze stand!

Workshop

Bij de WND conferentie heeft Quintel tevens een workshop verzorgd over het ETM en de lesmodule Modelleren Energieverbruik en Vervoer. Alvorens de natuurkunde docenten en andere geïnteresseerden zelf aan de slag gingen werd de vraag gesteld waar volgens hen een goede praktische opdracht (p.o.) aan moet voldoen. Er werd genoemd dat het ‘nieuwe problemen moet oplossen’, ‘betekenisvol en maatschappelijk relevant moet zijn’ en ‘zowel vakinhoudelijk sterk als praktische moet zijn’. Vervolgens is iedereen aan de slag gegaan met de lesmodule waarna op de module werd gereflecteerd aan de hand van de genoemde voorwaarden van een goede p.o.. Tot slot hebben we extra aandacht besteed aan het ETM en gesproken over hoe het ETM in het onderwijs gebruikt kan worden.

Voldoet onze lesmodule aan uw voorwaarden van een goede p.o.? Bekijk de lesmodule voor VWO natuurkunde hier.

Junior Reporters aan de slag met het ETM

Junior Reporter daagt jongeren uit om onderzoek te doen naar de duurzame toekomst van Nederland. Als echte groene onderzoeksjournalisten publiceren zij hun bevindingen door middel van artikelen of foto(reportages). Junior Reporter is onderdeel van Young Reporters for the Environment, het internationale netwerk van jongeren uit meer dan 25 landen dat zich bezig houdt met groene onderzoeksjournalistiek.

Als je klas meedoet dan gaan jullie ook aan de slag met het Energietransitiemodel! Wil je meedoen, kijk dan op de website van Scholen voor Duurzaamheid.

200 leerlingen Amsterdams Lyceum aan de slag met het Energietransitiemodel

Op 18 december jl. gingen de 5VWO klassen van het Amsterdams Lyceum, in totaal ongeveer 200 leerlingen, aan de slag met het Energietransitiemodel. Ze werden hierbij begeleid door de mensen van De Energiecrisis. In vier groepen, verdeeld over de school, gingen de leerlingen aan de slag met de nieuwe ETM Light module Het huis van de Toekomst. Daarna gingen de groepen aan de slag met het in balans brengen van vraag en aanbod, met behulp van het eerste ETM Light level. Uiteindelijk mochten de leerlingen in de professionele versie van het ETM het scenario afmaken.Amsterdams Lyceum, 18 december 2013

Tussendoor gingen leerlingen buiten experimenteren met zonnepanelen. Ondanks het bewolkte weer, was er voldoende indirect zonlicht om metingen te kunnen verrichten.

Jonas Voorzanger legt uit hoe de panelen werken

Er was onder andere een prijs voor het meeste creatieve gebruik van de zonnepanelen. Onderstaand team had het idee om de binnenkant van een chipszak te gebruiken als reflectiescherm. Een verdiende winnaar van de creativiteitsprijs!

Wilt u ook met een heel leerjaar tegelijk aan de slag met duurzame energie en energietransitie? Kijk dan op ons aanbod en dat van De Energiecrisis.