Basisonderwijs

GasTerra heeft in samenwerking met Joris Putman een onderwijsmodule ontwikkeld speciaal voor deze doelgroep. De onderwijsmodule is onder andere bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool en is te vinden op de website van Green Dream Productions.

Recent hebben wij met GasTerra een proef uitgevoerd op twee basisscholen met de Light versie van het Energietransitiemodel. Hieruit zijn een aantal nuttige aanbevelingen gekomen die in de toekomst wellicht zullen leiden tot een interessant lesaanbod voor het basisonderwijs. Zie hieronder het filmpje dat gemaakt is naar aanleiding van de proef.