ETM in de VO-Wijzer

De VO-Wijzer heeft onlangs op hun website een selectie gemaakt van drie lespakketten over duurzaamheid. Onze Lessenserie Energietransitie wordt daarin als één van de drie lespakketten genoemd! Ook de Jouw Energie van Morgen Truck staat in deze lijst, waarin eveneens het Energietransitiemodel een onderdeel van is.

De VO-Wijzer schrijft daarbij: “Met de opwarming van de aarde is duurzaamheid een thema dat in de toekomst van groot belang zal zijn. Vooral voor de jongeren van nu zal dit thema in de toekomst steeds relevanter worden en daarom is het van belang hier in het onderwijs voldoende aandacht aan te besteden.”

Bekijk de volledige post van de VO-Wijzer hier.