Met het ETM door Nederland

Heeft u ons al gezien? De afgelopen weken was Quintel bij diverse (voortgezet) onderwijs conferenties te vinden. Zo waren wij bij de KNAG dag in Almere, de ontwerp- en ontdekconferentie in Eindhoven en de WND conferentie in Noordwijkerhout. Met veel plezier hebben wij vele enthousiaste docenten gesproken bij onze stand!

Workshop

Bij de WND conferentie heeft Quintel tevens een workshop verzorgd over het ETM en de lesmodule Modelleren Energieverbruik en Vervoer. Alvorens de natuurkunde docenten en andere geïnteresseerden zelf aan de slag gingen werd de vraag gesteld waar volgens hen een goede praktische opdracht (p.o.) aan moet voldoen. Er werd genoemd dat het ‘nieuwe problemen moet oplossen’, ‘betekenisvol en maatschappelijk relevant moet zijn’ en ‘zowel vakinhoudelijk sterk als praktische moet zijn’. Vervolgens is iedereen aan de slag gegaan met de lesmodule waarna op de module werd gereflecteerd aan de hand van de genoemde voorwaarden van een goede p.o.. Tot slot hebben we extra aandacht besteed aan het ETM en gesproken over hoe het ETM in het onderwijs gebruikt kan worden.

Voldoet onze lesmodule aan uw voorwaarden van een goede p.o.? Bekijk de lesmodule voor VWO natuurkunde hier.